Jennysminde

En drøm der blev levet.. en hestepension og et kursus sted der fortsat består...

I 2006 overtog Martin og Joan Karlshøj efter Joans far Lars, men allerede omkring år 2000 havde Joan fået overbevidst sin far om at rigtige hestekræfter var sjovere end lastbiler. Hvilket førte til at Lars og Joan i  fællesskab renoverede den gamle staldbygning, samtidig med at Lars og Martin i i store træk byggede en ridehal - det var nogle travle år, der førte til opstart på Karlshøjs hestepension, men det betød også at stuehuset var temmelig forfaldet, da Martin og Joan overtog gården. 

Ambitionen med at skabe Jennysminde Børne- og hestecenter var mangesidet. Der skete i de år en forringelse af pasningsmuligheder i hele Danmark og børn kunne ikke længere få fri adgang til pasningstilbud ud over 3. klassetrin. Det synes Joan måtte være utrygt for mange børn og familier. Derudover var hun også optaget af de rideundervisningstilbud der var rundt omkring, som hun synes var for ensidige. Der var for megen fokus på at ride, og alt for lidt fokus på samværet med hesten, på det pasningsbehov den havde og de arbejdsopgaver der lå rundt omkring omgangen med dyr. Konsekvensen af dette trådte frem i arbejdet i hestepensionen, hvor Joan og co. flere gange oplevede at børn og unge mennesker fik en pony, men blev negativt overrasket over de opgaver der fulgte med og at de 30 minutters ridning, de var vant til fra rideskolen var den absolut mindste del af hesteholdet, hvilket alt for ofte førte til at det unge menneske mistede modet og solgte hesten igen, til stor sorg for både hest og ejer. 


Dagligdagen på Jennysminde blev derfor tilrettelagt som en SFO, børnene kom direkte fra skole med bussen der gik til døren. De startede dagen med at få lektierne af vejen, så de ikke skulle kæmpe med dem når de trætte kom hjem om aftenen, så blev der lavet et varmt måltid mad som blev spist sammen, når alle børn var ankommet. Derefter gik børn og voksne sammen i stalden, mugede, tog heste ind, børstede og ordnede dyrene, for først derefter, når alt var gjort at påbegynde den egentlige rideundervisning. 

Rideundervisningen var også multibel, der blev arbejdet fra jorden med hestene, longearbejde, kørearbejde med de heste der var kørt til, dressur, overtid meget akademisk inspireret dressur, ridning i naturen, springning og Horsemenship og fælles for alle aktiviteter var, at de tog afsæt i nogle helt essentielle værdier omkring dyrevelfærd - alle væsner skulle behandles med respekt og ordentlighed. På Jennysminde blev der også holdt en del kurser, bl.a. omkring førstehjælp og ridesikkerhed. Der blev arrangeret ridemærkeprøver gennem dansk rideforbund. Der var teoretisk vidensdeling omkring hestehold, der var filmaftner og årlige ridelejre. Der blev afholdt stævner og taget på turer ud i det blå både med og uden hest. 

Derudover blev der lavet alverdens kreative ting i rytterstuen, lavet bolcher afholdt julefrokoster, bagt æblekager og leget i de fri, på "børnespringbanen" og taget del i arbejdet med gårdens øvrige dyr. I 2019 så foreningen Jennysminde dagens lys, den var etableret med henblik på at Jennysminde børne- og hestecenter kunne blive optaget i Dansk rideforbund, hvilket vi blev, ligesom det var en vej til at give forældre og pensionærer mulighed for at bakke op og få indflydelse på udviklingen af Jennysminde.

Desværre måtte Joan endegyldigt i  2019 lukkede fritidsklubsdelen på Jennysminde, og sammen med den også foreningen på Jennysminde. Joan havde i en årrække kæmpet med eftervirkningerne af en brækket ryg, og måtte over tid sande at hendes fysiske formåen for altid var formindsket, hvilket forårsagede at der over en årrække blev langsomt lukket ned for pasningsdelen af både børn og heste. Hovedaktiviteterne på Jennysminde har de sidste 2-3 år hovedsageligt bestået af en mindre kursusvirksomhed for hestefolk med forskellige instruktører fra ind- og udland, kombineret med en hestepension med 12-14 heste, der baserer sig på løsdriftsprincipper og "paddock paradise", hvor et steppeliv efterlignes, idet hestene bevæger sig rundt i nogle lange stisystemer uden græs, men med hødepoter som hestene skal bevæger sig i mellem i forsøget på at undgå nogle af de "livsstil-sygdomme" der også begynder at præge hobbydyr, når de som mennesker ofte lever et andet liv end de er skabt til, med alt for kalorieholdigt mad og for lidt motion. 

Jennysminde skiftede ved samme lejlighed til Jennysminde fyns rideakademi. - som bonus info til gamle Jennysmindebørn findes Jennysmindes facebook side stadig, og den bugner med billeder fra en skøn tid <3

Bokslejekontrakt

Standart kontrakt opstaldning Stald Karlshøj/Jennysminde 

Hestens navn: ___________________________________ 

Ejer: _____________________________________________

 Adresse: _____________________________________________ 

Tlf.: _____________________________________________ 

Hesten er opstaldet på Stald Karlshøj/Jennysminde fra d. __________________ 

Følgende vilkår er gældende: Pris efter til enhver tid gældende prisliste, (1800 kr. incl. Halm, hø, fiberpiller, mineraler og strøelse) som betales månedsvis forud.

For dette beløb har hesteejer ret til at benytte alle faciliteterne på Stald Karlshøj/Jennysminde. 

Stald Karlshøj/Jennysminde påtager sig intet ansvar for evt. sygdom hos hesten, tyveri af ejendele, hestens liv og førlighed, herunder også skrammer hesten måtte pådrage sig under opstaldningen. 

Hesteejer forpligtiger sig til: 

Alle pensionærer indbetaler ved indflytning et depositum svarende til en mdr. boksleje (1800 kr) + 1. mrd boksleje - i alt 3600 kr. Depositummet (1800 kr.) betales tilbage hvis der opsiges efter gældende regler. 

At sørge for at overholde de gældende vaccinationsregler for heste. 

At Deltage i arbejdsdage, hvor vi hjælpes med at vedligeholde stedets faciliteter. Er man forhindret i at deltage, vil man blive tildelt en individuel arbejdsopgave.

At holde sin hest i korrekt foderstand, er det nødvendigt at supplere med foder udover det der indgår i bokslejen, er det ejer selv der er ansvarlig for dette. 

At hesten er ansvarsforsikret 

At overholde de fodervagter man bliver tildelt. 

At holde hesten forsvarligt beskåret/beslået. 

At overholde Foreningens regler og vedtægter 

AT HOLDE RENT PÅ KARSLHØJ ER EN FÆLLES SAG 

Øvrigt: Stalden sørger for gødningsprøver og ormekur. Betaling for dette opkræves hos den enkelte hesteejer.

Det er en selvpasser stald, hvilket betyder man selvfølgelig altid rydder op og fejer efter sig selv og hesten, dette gælder på hele matriklen. 

Udlejer forbeholder sig ret til at tilkalde dyrlæge for ejers regning, såfremt det ikke har været muligt at få kontakt til ejeren, i tilfælde af akut sygdom hos hesten. 

Hvis man har evt. spørgsmål mht. opstaldning, folde eller andet bedes man kontakte Joan eller Martin.

Staldpladsen kan opsiges af begge parter med en måneds varsel pr. d. 1 i en måned. 

I tilfælde af boksen lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan kontrakten opsiges uden forudgående varsel. 

Ejer forbeholder sig ret til at lukke hallen i forbindelse med kurser, dog svarende til max. 25 dage om året, dette annonceres løbende i i facebookgruppen "Staldvagter Jennysminde". 

Boksene inden for og gæstefoldene er forbeholdt kursusgæster, når der er kursus, ellers må de bruges af opstalderne efter lyst og behov. Man muger det man bruger og fylder høposerne hvis ens hest spiser det sidste, og tømmer vandbaljerne, hvis der er fyldt vand i disse. 

Har man heste inde om natten sørger man selv for udlukning og rengøring, med mindre andet aftales med Joan.

Man tildeles staldvagt ca. hver 8. weekend, og derudover er man pålagt 5 vagter pr. halvår, disse fordeles efter nærmere aftale.

På alle staldvagter fodre man alle dyr og giver wrap på gården efter skemaet ved vandspieltovet. 

 Man muger begge løsdrifte og fylder vand op, hvor der er behov for det.

Når man har weekendvagt, sørger man endvidere for, den ene af dagene at strø løsdriftene, feje fliseområderne og betonpladserne ved begge løsdrifte og fylde halmposerne. 

Brug af indspændingstøjler og aggressiv ridning accepteres ikke på Jennysminde. 

Misligholdelse: Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen. 

Hvis hesteejer misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er udlejer dog berettiget til, for ejerens regning, at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.

Hestens ejer. u/18 år forældresunderskrift _______________________________________________

Stald Karlshøj/ Jennysminde v/ Joan Hingeberg __________________________________________